KYC Politikası

DST Digital Solution LTD bu sözleşmede "Dostgame" olarak anılacaktır.

 

Dostgame, bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

 

Bu KYC Politikası kapsamında, Dostgame internet sitesi, Dostgame tarafından kullanılan canlı destek hatları, üye olan yada karşılıklı alışveriş gerçekleştiren kişiler "Kullanıcı" KYC Politikasını kabul etmiş sayılacaktır.

 

KYC Politikası yürürlükte olan kanunlara ve Uluslararası standarlara uygun şekilde hazırlanmıştır.

Dostgame gerekli gördüğü takdirde,

"Kullanıcı" dan ,

 • Kullanıcının kimliğini doğrulama
 • Kullanıcı ile sürekli iş ilişkisi tesis edilmesi aşamasında riskilik seviyelerine göre gruplara ayırma
 • Gerekli gördüğü takdirde Kullanıcı'nın yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme

hakkına sahiptir.

 

 • Kullanıcı, kimlik doğrulama prosedürü aşağıdaki hallerde uygulanacaktır,
 • Kullanıcı'nın yaptığı bir işlem yada birden çok işlemin tutarı 50.000 TL 'ye eşit yada fazla ise
 • Yürülükteki mevzuat kapsamında Kullanıcı'nın hareketlerinde şüphe var ise
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinde tutarsızlık veya yanlışlık var ise

 

Yalnızca gerçek kişilerin, hizmet aldığı Dostgame üzerinden işlem talep eden Kullanıcı üçüncü şahıslar yararına işlem gerçekleştirememektedir. Kullanıcı kendi yararına hareket ettiğini söyleyip, ancak üçüncü bir şahıs yararına hareket ettiğinde, hem işlemi gerçekleştiren Kullanıcı hemde üçüncü şahıs için gerekli kimlik tespit önemleri alınmaktadır.

DST Digital Solution yürürlükteki mevzuat uyarınca Dostgame ’deki ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir.

 

Hizmet İlişki Kurulmayacak Kullanıcılar,

 • Anonim veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen
 • Kimlik bilgileri teyit edilemeyen
 • Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden
 • Yasadışı bahis ve kumar işlemleri yapacağı tespit edilen

Kullanıcı'larla Dostgame herhangi bir hizmet ilişkisi kurmayacaktır.

 

işbu sözleşmeyi Dostgame.com adresinde üye olan Kullanıcı'lar "üyeliksiz alışveriş" yapan Kullanıcı"lar ve Dostgame canlı destek hatlarından işlem yapan Kullanıcı'lar kabul etmiş sayılacaktır.